PL
Jestem tylko materią ukształtowaną przez Życie jako ograniczone ludzkie ciało, które pragnie się rozproszyć i odlecieć z wiatrem, aby być w pełni i wiecznie wolnym.

EN
I am only matter formed by Life as limited human body that longs to disperse and fly away with the wind to be fully and eternally free.
ŻYCIE I EDUKACJA
LIFE AND EDUCATION
1990

Narodziny pod imieniem Krzysztof Ireneusz Fiszer Birth under a name Krzysztof Ireneusz Fiszer

2010

Uzyskanie zawodu Plastyk o specjalności Reklama Wizualna Gaining profession Plastic Specialised in Visual Advertising

2013

Uzyskanie zawodu Technik cyfrowych procesów graficznych Gaining profession Digital Graphic Processes Technician

2017

Kurs Kultura języka polskiego Course Polish language culture
Kurs Kompetencje menedżerskie Course Managerial competencies
Kurs Autoprezentacja Course Self presentation

2018

Kurs Coping, radzenie sobie ze stresem Course Coping with work stress
Kurs Nowoczesne metody ZZL Course Modern methods of HR management
Kurs Reklama i PR w komunikacji marketingowej Course Advertising and PR in marketing communication
WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
ARTISTIC EVENTS
2004/2005

Przyjęcie pseudonimu Christopher Nuin Assuming pseudonym Christopher Nuin

08.2015

Stworzenie projektu IMAUNIMANSE Creation of the project IMAUNIMANSE

07.2016

Stworzenie projektu Karty Osobiste Creation of the project Personal Cards

2017

Określenie siebie jako Twórca Artystyczny Identifying myself as Artistic Creator

10.2017

Stworzenie projektu AVIE: RHUMANIHANMARHI Creation of the project AVIE: RHUMANIHANMARHI

04.2018

Stworzenie Encyklopedii Uniwersum, Indeks Barw Creation of The Universe Encyclopedia, The Colours Index
BIBLIOGRAFIA AUTORSKA
ORIGINAL BIBLIOGRAPHY
09.09.2015
15.09.2015
29.12.2015
20.03.2016
15.05.2016
01.10.2016
14.04.2017
29.04.2017
01.06.2017
29.06.2017
31.08.2017
13.05.2018
05.08.2018
12.08.2018
03.10.2018
2019
2019
ebook
ebook
ebook
ebook
ebook
ebook
audiobook
audiobook
audiobook
audiobook
audiobook
ebook
ebook
ebook
ebook
ebook
ebook
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
english
english
polski
polski
english
30.12.MEG
Kapturek czerwony jak krew
Przeznaczenie nie istnieje
Walizka w kolorze siarki
Morze być może
CREALIMONS 1
30.12.MEG
Kapturek czerwony jak krew
Walizka w kolorze siarki
Morze być może
CREALIMONS 1
Smutne życie
Life
Sea May Be
Życie
Kartonizm
From Roots
BIBLIOGRAFIA FANFICTION
FANFICTION BIBLIOGRAPHY
10.10.2010
07.09.2015
27.11.2018
09.12.2018
2019
ebook
ebook
ebook
ebook
ebook
polski
polski
english
english
english
Chrystus opcjonalny
Chrystus opcjonalny (wydanie 2)
Reimagine Warframe Part One
Reimagine Warframe Part Two
Reimagine Warframe Part Three