CHRISTOPHER NUIN
Twórca Artystyczny – Artistic Creator

christophernuin@outlook.com
05.05.1990 (wydarzenie z życia – life event)

Urodzony pod imieniem Krzysztof Ireneusz Fiszer – Born under a name Krzysztof Ireneusz Fiszer
2004 (wydarzenie artystyczne – artistic event)

Przyjęcie pseudonimu Christopher Nuin – Assuming a pseudonym Christopher Nuin
30.04.2010 (ukończenie szkoły – school graduation)

Plastyk o specjalności reklama wizualna – Plastic specialised in visual advertising
10-10-2010 (polska publikacja literacka – polish literary publication)

Chrystus opcjonalny (ebook)
30.08.2013 (ukończenie szkoły – school graduation)

Technik cyfrowych procesów graficznych – Digital graphic processes technician
08.2015 (wydarzenie artystyczne - artistic event)

Stworzenie projektu IMAUNIMANSE – Creation of the project IMAUNIMANSE
07.09.2015 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

Chrystus opcjonalny (ebook, wydanie 2)
09.09.2015 (polska publikacja literacka – polish literary publication)

30.12.MEG (ebook)
15.09.2015 (polska publikacja literacka – polish literary publication)

Kapturek czerwony jak krew (ebook)
29.12.2015 (polska publikacja literacka – polish literary publication)

Przeznaczenie nie istnieje (ebook)
20.03.2016 (polska publikacja literacka – polish literary publication)

Walizka w kolorze siarki (ebook)
15.05.2016 (polska publikacja literacka – polish literary publication)

Morze być może (ebook)
28.07.2016 (wydarzenie artystyczne – artistic event)

Stworzenie projektu Karty Osobiste - Creating project Personal Cards
01.10.2016 (polska publikacja literacka – polish literary publication)

CREALIMONS 1 (ebook)
14.04.2017 (polska publikacja audio-literacka – polish audio-literary publication)

30.12.MEG (audiobook)
29.04.2017 (polska publikacja audio-literacka – polish audio-literary publication)

Kapturek czerwony jak krew (audiobook)
21.05.2017 (ukończenie kursu – completing the course)

Kultura języka polskiego – Polish language culture
01.06.2017 (polska publikacja audio-literacka – polish audio-literary publication)

Walizka w kolorze siarki (audiobook)
29.06.2017 (polska publikacja audio-literacka – polish audio-literary publication)

Morze być może (audiobook)
31.08.2017 (polska publikacja audio-literacka – polish audio-literary publication)

CREALIMONS 1 (audiobook)
10.2017 (wydarzenie artystyczne – artistic event)

Stworzenie projektu AVIE: RHUMANIHANMARHI – Creation of the project AVIE: RHUMANIHANMARHI
22.10.2017 (ukończenie kursu – completing the course)

Kompetencje menedżerskie, analiza i doskonalenie – Managerial competencies, analysis and improvement
12.11.2017 (ukończenie kursu – completing the course)

Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznością – Self presentation, or eye to eye with the audience
29.04.2018 (wydarzenie artystyczne – artistic event

Stworzenie Encyklopedii Uniwersum, Indeks Barw – Creatiion of The Universe Encyclopedia, The Colours Index
13.05.2018 (polska publikacja literacka – polish literary publication)

Smutne życie (ebook)
13.05.2018 (ukończenie kursu – completing the course)

Coping, radzenie sobie ze stresem – Coping with work stress
13.05.2018 (ukończenie kursu – completing the course)

Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi – Modern methods of HR management
13.05.2018 (ukończenie kursu – completing the course)

Reklama i PR w komunikacji marketingowej – Advertising and PR in marketing communication
05.08.2018 (angielska publikacja literacka – english literary publication)

Life (ebook)
12.08.2018 (angielska publikacja literacka – english literary publication)

Sea may be (ebook)
03.10.2018 (polska publikacja literacka – polish literary publication)

Życie (ebook)