CHRISTOPHER NUIN

Twórca Artystyczny – Artistic Creator
Życie i edukacja – Life and education
1990
Narodziny pod imieniem Krzysztof Ireneusz Fiszer – Birth under a name Krzysztof Ireneusz Fiszer

2010
Uzyskanie zawodu 'Plastyk o specjalności Reklama Wizualna' – Gaining profession 'Plastic Specialised in Visual Advertising'

2013
Uzyskanie zawodu 'Technik cyfrowych procesów graficznych' – Gaining profession 'Digital Graphic Processes Technician'

2017
Kurs 'Kultura języka polskiego' – Course 'Polish language culture'
Kurs 'Kompetencje menedżerskie' – Course 'Managerial competencies'
Kurs 'Autoprezentacja' – Course 'Self presentation'

2018
Kurs 'Coping, radzenie sobie ze stresem' – Course 'Coping with work stress'
Kurs 'Nowoczesne metody ZZL' – Course 'Modern methods of HR management'
Kurs 'Reklama i PR w komunikacji marketingowej' – Course 'Advertising and PR in marketing communication'
Wydarzenia artystyczne – Artistic events
2004/2005
Przyjęcie pseudonimu Christopher Nuin – Assuming pseudonym Christopher Nuin

08.2015
Stworzenie projektu IMAUNIMANSE – Creation of the project IMAUNIMANSE

07.2016
Stworzenie projektu Karty Osobiste – Creation of the project Personal Cards

10.2017
Stworzenie projektu AVIE: RHUMANIHANMARHI – Creation of the project AVIE: RHUMANIHANMARHI

04.2018
Stworzenie Encyklopedii Uniwersum, Indeks Barw – Creation of The Universe Encyclopedia, The Colours Index

Bibliografia – Bibliography
10.10.2010
07.09.2015
09.09.2015
15.09.2015
29.12.2015
20.03.2016
15.05.2016
01.10.2016
14.04.2017
29.04.2017
01.06.2017
29.06.2017
31.08.2017
13.05.2018
05.08.2018
12.08.2018
03.10.2018
978–83–931867–0–9
978–83–931867–1–6
978–83–931867–2–3
978–83–931867–3–0
978–83–931867–4–7
978–83–931867–5–4
978–83–931867–6–1
978–83–931867–7–8
978–83–931867–8–5
978–83–931867–9–2
978–83–948091–0–2
978–83–948091–1–9
978–83–948091–2–6
978–83–948091–3–3
978–83–948091–4–0
978–83–948091–5–7
978–83–948091–6–4
ebook
ebook
ebook
ebook
ebook
ebook
ebook
ebook
audiobook
audiobook
audiobook
audiobook
audiobook
ebook
ebook
ebook
ebook
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
english
english
polski
Chrystus opcjonalny
Chrystus opcjonalny, wydanie 2
30.12.MEG
Kapturek czerwony jak krew
Przeznaczenie nie istnieje
Walizka w kolorze siarki
Morze być może
CREALIMONS 1
30.12.MEG
Kapturek czerwony jak krew
Walizka w kolorze siarki
Morze być może
CREALIMONS 1
Smutne życie
Life
Sea May Be
Życie

Fanfikcja – Fanfiction

27.11.2018
09.12.2018
ebook
ebook
english
english
Reimagine Warframe Part One
Reimagine Warframe Part Two