basic logo - coloured logo


KRZYSZTOF IRENEUSZ FISZER - TWÓRCA ARTYSTYCZNY (ARTISTIC CREATOR)


EDUKACJA - EDUCATION

2010 - Plastyk o specjalności reklama wizualna (Plastic specialised in visual advertising)
2013 - Technik cyfrowych procesów graficznych (Digital graphic processes technician)


KURSY - TRAININGS

2017 - Kultura języka polskiego (Polish language culture)
2017 - Kompetencje menedżerskie, analiza i doskonalenie (Managerial competencies)
2017 - Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznością (Self presentation)
2018 - Coping - radzenie sobie ze stresem (Coping with work stress)
2018 - Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi (Modern methods of HR management)
2018 - Reklama i PR w komunikacji marketingowej (Advertising and PR in marketing communication)


PROJEKTY NADRZĘDNE - SUPERIOR PROJECTS

2015 - IMAUNIMANSE


PROJEKTY PODRZĘDNE - SUB PROJECTS

2017 - AVIE: RHUMANIHANMARHI - gra wideo (video game)
2018 - Indeks Barw (Colour Index) - encyklopedia uniwersum (universe encyclopedia)


PROJEKTY WIZUALNE - VISUAL PROJECTS

2016 - Karty Osobiste (Personal Cards)


PUBLIKACJE LITERACKIE - LITERARY PUBLICATIONS

2015 - ebook - Chrystus opcjonalny
2015 - ebook | 2017 - audiobook - 30.12.MEG
2015 - ebook | 2017 - audiobook - Kapturek czerwony jak krew
2015 - ebook - Przeznaczenie nie istnieje
2016 - ebook | 2017 - audiobook - Walizka w kolorze siarki
2016 - ebook | 2017 - audiobook - Morze być może
2016 - ebbok | 2017 - audiobook - CREALIMONS 1
2018 - ebook - Smutne życie


KONTAKT - CONTACT

krzysztof.fiszer@hotmail.com