Krzysztof Ireneusz Fiszer

Twórca artystyczny - Artistic Creator

contact@krzysztoffiszer.com
05-05-1990 (wydarzenie z życia - life event)

Narodziny - Birth
??-??-2004 (wydarzenie artystyczne - artistic event)

Przyjęcie pseudonimu Christopher Nuin - Assuming a pseudonym Christopher Nuin
30-04-2010 (ukończenie szkoły - graduation)

Plastyk o specjalności reklama wizualna - Plastic specialised in visual advertising
10-10-2010 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

ebook - Chrystus opcjonalny
30-08-2013 (ukończenie szkoły - graduation)

Technik cyfrowych procesów graficznych - Digital graphic processes technician
??-08-2015 (wydarzenie artystyczne - artistic event)

Stworzenie projektu IMAUNIMANSE - Creating project IMAUNIMANSE
07-09-2015 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

ebook - Chrystus opcjonalny (wydanie drugie)
09-09-2015 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

ebook - 30.12.MEG
15-09-2015 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

ebook - Kapturek czerwony jak krew
29-12-2015 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

ebook - Przeznaczenie nie istnieje
20-03-2016 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

ebook - Walizka w kolorze siarki
15-05-2016 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

ebook - Morze być może
28-07-2016 (wydarzenie artystyczne - artistic event)

Stworzenie projektu Karty Osobiste - Creating project Personal Cards
01-10-2016 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

ebook - CREALIMONS 1
14-04-2017 (polska publikacja audio-literacka - polish audio-literary publication)

audiobook - 30.12.MEG
29-04-2017 (polska publikacja audio-literacka - polish audio-literary publication)

audiobook - Kapturek czerwony jak krew
21-05-2017 (ukończenie kursu - completing the course)

Kultura języka polskiego - Polish language culture
01-06-2017 (polska publikacja audio-literacka - polish audio-literary publication)

audiobook - Walizka w kolorze siarki
29-06-2017 (polska publikacja audio-literacka - polish audio-literary publication)

audiobook - Morze być może
31-08-2017 (polska publikacja audio-literacka - polish audio-literary publication)

audiobook - CREALIMONS 1
??.10.2017 (wydarzenie artystyczne - artistic event)

Stworzenie projektu AVIE: RHUMANIHANMARHI - Creating project AVIE: RHUMANIHANMARHI
22-10-2017 (ukończenie kursu - completing the course)

Kompetencje menedżerskie, analiza i doskonalenie - Managerial competencies, analysis and improvement
12-11-2017 (ukończenie kursu - completing the course)

Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznością - Self presentation, or eye to eye with the audience
29-04-2018 (wydarzenie artystyczne - artistic event)

Stworzenie encyklopedii uniwersum Indeks Barw - Creating universe encyclopedia Colour Index
13-05-2018 (polska publikacja literacka - polish literary publication)

ebook - Smutne życie
13-05-2018 (ukończenie kursu - completing the course)

Coping, radzenie sobie ze stresem - Coping with work stress
13-05-2018 (ukończenie kursu - completing the course)

Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi - Modern methods of HR management
13-05-2018 (ukończenie kursu - completing the course)

Reklama i PR w komunikacji marketingowej - Advertising and PR in marketing communication
05-08-2018 (angielska publikacja literacka - english literary publication)

ebook - Life
12-08-2018 (angielska publikacja literacka - english literary publication)

ebook - Sea may be